Privatlivspolitik

Oplysningspligt som dataansvarlig

Hos Withcon prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne privatlivspolitik kan I læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af, når I er kunde hos Withcon, besøger vores hjemmeside og/eller i øvrigt anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder.

1. Dataansvar

Withcon er dataansvarlig for behandlingen af vores kunders personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er følgende:

Withcon ApS
CVR-nr. 37517771
Høje-Taastrup Blvd. 76
2360 Høje-Taastrup

2. Withcon som databehandler

I visse tilfælde er Withcon databehandler på vegne af vores kunder, fx hvis Withcon stiller en elektronisk platform til rådighed, fx et elektronisk datarum eller en udbudsportal. I tilfælde hvor Withcon er databehandler, agerer Withcon efter instruks fra den dataansvarlige og i henhold til en databehandleraftale. I disse tilfælde finder denne privatlivspolitik ikke anvendelse for behandlingen.

3. Formål med behandling og kategorier af personoplysninger

I forbindelse med leveringen af vores ydelser kan vi behandle følgende oplysninger om jer:

Juridiske ydelser:
Hvis I er kunder hos Withcon eller potentielle kunder, behandler vi som udgangspunkt jeres oplysninger for at kunne yde juridisk rådgivning til jer (med henblik på at indgå eller opfylde den aftale vi har med jer eller den virksomhed I repræsenterer).

Selskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke er omfattet af databeskyttelsesforordningen, men vi behandler jeres identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, din privatadresse, din stilling, din uddannelsesmæssige baggrund og oplysninger om vores forretningsmæssige relation. Desuden behandler vi oplysninger om finansielle forhold, herunder betalingsoplysninger og evt. skatteoplysninger. Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Vi bruger ligeledes cookies på hjemmesiden. Læs mere i vores cookie-politik.

4. Modtagere

I visse tilfælde overlader vi jeres personoplysninger til Withcons samarbejdspartnere. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på Withcons vegne og i overensstemmelse med Withcons instruks.

Vi kan ligeledes videregive jeres oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, vi leverer til jer. Det kan fx være til andre offentlige myndigheder, danske eller udenlandske domstole, voldgiftsretter, advokatvirksomheder, modparter i sager samt eksterne samarbejdspartnere, fx arkitekter eller ingeniører.

5. Tredjelande

Withcon overfører ikke jeres personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS).

6. Sikkerhed

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af jeres personoplysninger. Derfor har vi en række interne organisatoriske procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder og således opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dermed gør vi vores bedste for at sikre jeres personoplysningers kvalitet og integritet.

Hvis I har behov for at sende os følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at I benytter kryptering, fx sikker e-mail eller kodebeskyttet fil (Word eller PDF format).

7. Opbevaring og sletning

Vi sletter jeres personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandler og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

8. Jeres rettigheder

I har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om jer, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan I gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af jeres personoplysninger. Endvidere har I ret til berigtigelse af jeres personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af jeres personoplysninger.

Hvis I beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om jer, uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendige for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendige for at besvare en henvendelse fra jer.

Under visse omstændigheder kan I også anmode om, at vi giver jer en kopi af jeres personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis vi behandler jeres personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan I til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se nedenfor). Hvis I trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle jeres personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af jeres personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis I ønsker at gøre brug af jeres rettigheder som beskrevet ovenfor, er I til enhver tid velkommen til at kontakte os (se nedenfor).

Vi beder om, at I i forbindelse med henvendelser vedrørende jeres rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere jer og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Hvis I er uenig i den måde, som vi behandler jeres personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er I velkommen til at kontakte os. I kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk
 

9. Links til andre hjemmesider mv.

På vores hjemmeside kan der være links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. Withcon er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger.

Når I besøger andre hjemmesider, bør I altid læse hjemmesidens politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre relevante politikker.

10. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

11. Kontakt

Skriv til info@withcon.dk – med Privatlivspolitik i emnefeltet, hvis vi skal ændre eller slette personlige oplysninger, vi har registreret om jer, hvis I ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, eller hvis I  øvrigt har spørgsmål til retningslinier i vores privatlivspolitik.

Siden er opdateret januar 2021