PLANLÆGNING

Kom sikkert i mål

Vi hjælper vores kunder med, at etablere tidsplaner med fokus på styring af tid, ressourcer og bestilling af varer.

I samarbejde med vores kunder etablerer vi en planlægningsproces med aktiv deltagelse af de relevante aktører således, at der indarbejdes aktiviteter i tidsplanen som sikrer rette fokus på de vigtigste krav igennem hele projektet fra A til Z.

Vores erfaring er, at tilknytning af planlægning i både projektering og udførelsen sikrer, at projekterne kan udføres med et optimal flow.

Tidsplanerne indeholder eksempelvis:

  • Aktiviteter fra start til slut
  • Den kritiske vej
  • Beslutninger som kunden skal træffe for at komme i mål
  • Krav og beslutninger til udarbejdelse af en korrekt myndighedstilladelse
  • Vigtige milepæle i forbindelse med entreprenørprojektering
  • Commissioning – indarbejdelse af målbare funktionsbaserede krav således, at der sker sikring af korrekt udførelsesrækkefølge