KRAVSTYRING

Systematisk overblik over projektets krav

Withcon har udviklet et kravstyringssystem som sikrer et nemt tilgængeligt overblik over projektets krav.

Ved brug af systemet opnås et fælles overblik og entydighed på tværs af beskrivelser.

Systematisk kravstyring tilfører projektet:

  • Systematisk overblik over projektets krav
  • Fælles sprog for både bygherre, rådgiver og entreprenør
  • Entydigt materiale
  • Tværgående projektgranskning
  • Nemmere adgang til korrekt prissætning af projektet fra start
  • Færre projektforespørgsler og aftalesedler